Skip to main content

Juvenes Translatores

Comórtas chun aitheantas a thabhairt do na haistritheoirí óga is fearr san Aontas Eorpach

Fáilte romhat chuig an gcomórtas!

Léigh go cúramach rialacha an chomórtais sula gcláraíonn tú do scoil.

Cuimhnigh ar na nithe seo a leanas:

  • Dáta agus am an chomórtais: an 25 Samhain 2021, 10.00-12.00 Am Lár na hEorpa.
  • An tréimhse chlárúcháin le haghaidh scoileanna: an 2 Meán Fómhair - an 20 Deireadh Fómhair 2021.
  • Is go randamach a roghnófar scoileanna.
  • Liosta na scoileanna a roghnaítear, foilseofar é ar ár suíomh gréasáin faoin 1 Samhain.
  • Aois: daltaí a rugadh in 2004.
  • Líon na ndaltaí: beirt ar a laghad ó gach scoil, cúigear ar a mhéad.

Déanfar an t-aistriúchán ar líne ar an ardán seo.