Välkommen till tävlingen!

Vi uppmanar dig att läsa tävlingsreglerna noggrant innan du anmäler din skola.

Tänk på det här:

  • Tid och dag för tävlingen: 26 november 2020, kl. 10.00–12.00 (svensk tid).
  • Anmälningsperiod för skolorna: 2 september–20 oktober 2020.
  • Skolorna väljs ut genom lottning.
  • Listan med utvalda skolor publiceras på vår webbplats den 1 november.
  • Ålder: eleverna ska vara födda 2003.
  • Antal elever: minst två och högst fem per skola.

Översättningarna görs på nätet på den här plattformen.