Witamy w konkursie

Przed zarejestrowaniem swojej szkoły należy dokładnie zapoznać się z zasadami konkursu.
 
Ważne informacje:

  • Data i godzina konkursu: 21 listopada 2019 r., w godz. 10:00–12:00 czasu brukselskiego.
  • Okres przewidziany na rejestrację szkół:od 2 września do 20 października 2019 r.
  • Szkoły zostaną wybrane w drodze losowania.
  • Lista wybranych szkół zostanie opublikowana do dnia 5 listopada..
  • Wiek uczestników: uczniowie urodzeni w 2002 r.
  • Liczba uczniów/uczennic: co najmniej dwoje na szkołę, maksymalnie do pięciu.

Tłumaczenie będzie się odbywać online na tej platformie.

Więcej informacji:
Nasza strona   Facebook   Instagram

Kontakt: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu